بازديد و جلسه شهاب نادري نماينده اورامانات با اعضاء هيئت مديره مسكن كاركنان دولت و فرهنگيان و مسئولان شهرستان جوانرود در جهت حل و پيگيري مشكلات تحويل به موقع اين پروژه
بازديد و جلسه شهاب نادري نماينده اورامانات با اعضاء هيئت مديره مسكن كاركنان دولت و فرهنگيان و مسئولان شهرستان جوانرود در جهت حل و پيگيري مشكلات تحويل به موقع اين پروژه بازديد و جلسه شهاب نادري نماينده اورامانات با اعضاء هيئت مديره مسكن كاركنان دولت ، فرهنگيان و مسكن مهر مولوي با مسئولان شهرستان جوانرود در جهت حل و پيگيري مشكلات تحويل اين پروژه

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی برتسریع در رفع مشکلات مسکن مهرجوانرودتاکیدکرد

شهاب نادری در بازدید از پروژه های مسکن مهرجوانرودگفت: در بسیاری از شهرها مسکن مهر تحویل متقاضیان شده است اما متاسفانه در شهرشتان جوانرودبه دلایل مختلفی تاکنون واحدهای مسکن مهرتحویل متقاضیان نشده است.

وی با بیان اینکه مسکن مهر این شهرستان روند روبه اتمام را طی می کندافزود: با توجه به اینکه امسال باید واحدهای مسکن به مردم تحویل داده شوندتسریع در اجرای زیرساخت های مسکن مهر ضروری است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت : رونداجرای زیرساخت های مسکن مهرجوانروددر بخش فاضلاب 80 درصد،آب 20 ، گاز50 درصدودر بخش برق تاکنون پیشرفتی حاصل نشده است دراین راستا باید اداره راه وشهرسازی ودستگاههای خدمات رسان اهتمام جدی وکافی در اجرایی شدن این پروژه ها را در کوتاهترین زمان ممکن را داشته باشند.

نادری از وزارت راه وشهرسازی و وزارت نیرو خواست با توجه به مسائل ومشکلات خاصی که واحدهای مسکن مهر استان کرمانشاه به ویژه شهرستان جوانروددارندنسبت به تسریع درپراخت یارانه واجرای زیرساخت های مسکن مهراقدام کنند.وی تاکید کرد: 70 درصدواحدهای مسکن مهرفاز مولوی شهرستان جوانروددوسال است آماده بهره بداری هستنداما به علت نبودزیرساخت ها همچنان بلانکلیف مانده اند.

شهرستان جوانرودیکهزارو600 واحدمسکن مهردارد که بین 95 تا 100 در صد پیشرفت فیزیکی دارند.
بازديد و جلسه شهاب نادري نماينده اورامانات با اعضاء هيئت مديره مسكن كاركنان دولت و فرهنگيان و مسئولان شهرستان جوانرود در جهت حل و پيگيري مشكلات تحويل به موقع اين پروژه
بازديد و جلسه شهاب نادري نماينده اورامانات با اعضاء هيئت مديره مسكن كاركنان دولت و فرهنگيان و مسئولان شهرستان جوانرود در جهت حل و پيگيري مشكلات تحويل به موقع اين پروژه
بازديد و جلسه شهاب نادري نماينده اورامانات با اعضاء هيئت مديره مسكن كاركنان دولت و فرهنگيان و مسئولان شهرستان جوانرود در جهت حل و پيگيري مشكلات تحويل به موقع اين پروژه
بازديد و جلسه شهاب نادري نماينده اورامانات با اعضاء هيئت مديره مسكن كاركنان دولت و فرهنگيان و مسئولان شهرستان جوانرود در جهت حل و پيگيري مشكلات تحويل به موقع اين پروژه
بازديد و جلسه شهاب نادري نماينده اورامانات با اعضاء هيئت مديره مسكن كاركنان دولت و فرهنگيان و مسئولان شهرستان جوانرود در جهت حل و پيگيري مشكلات تحويل به موقع اين پروژه
بازديد و جلسه شهاب نادري نماينده اورامانات با اعضاء هيئت مديره مسكن كاركنان دولت و فرهنگيان و مسئولان شهرستان جوانرود در جهت حل و پيگيري مشكلات تحويل به موقع اين پروژه
d

بازگشت