دیپلماسی تجاری و بازاریابی نیاز اساسی صادرات روغن کرمانشاهی

دیپلماسی تجاری و بازاریابی نیاز اساسی صادرات روغن کرمانشاهی

دکتر شهاب نادری نماینده مردم اورامانات صبح امروز در بازدید از کارگاه تولید روغن کرمانشاهی در حمایت از تولید این محصول و صادرات آن نکات حائز اهمیتی را به شرح زیر عنوان کرد:

۱-روغن کرمانشاهی در دنیا حرف اول را می زند، دیپلماسی بین المللی و بازاریابی هدفمند نیاز اساسی صادرات روغن کرمانشاهی است.

۲-روغن کرمانشاهی با توجه به نوع کیفیت می تواند در تراز مناسب تولید شود؛اما اگر خواهان ارزش افزوده از این روغن بهینه هستیم باید روغن کرمانشاه را با در نظرگرفتن شرایط بهینه صنایع تبدیلی صادر کنیم.

۳-ایجاد صنایع تبدیلی روغن برای تدوام صادرات این محصول ضروری است

۴-روغن کرمانشاهی می تواند به طریق فرآوری شده با شناسایی بازار هدف به کشورهای خواهان این محصول صادر شود،این امر می تواند برای ما از منظر اقتصاد بسیار حائز اهمیت باشد.

فرصت های اشتغال بی شماری می تواند در راستای تولید بهینه روغن کرمانشاهی ایجاد شود؛زیرا این روغن می تواند درکنار تولید بهینه داخلی در بخش های مهم صادراتی،حمل و نقل،تولید نیز برای بسیاری از افراد اشتغال ایجاد کند.

۶-دیپلماسی بین المللی و بازاریابی هدف دار باید در کالبد صادرات روغن کرمانشاهی قرار بگیرد.

۷-صادرات بهینه روغن کرمانشاهی باید با بسته بندی شکیلی همراه باشد که خصوصیاتی از جمله نوع تولید، زمان تولید برروی آن درج شود تا بتوانیم این محصول را با یک برنامه ریزی تولیدی به ریل صادرات رهنمون کنیم.

بازگشت