گزارش تصویری مراسم ختم والده دكتر عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه

مراسم ختم والده دكتر عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه در محل مسجد مجلس شوراي اسلامي با حضور دكتر لاريجاني و ساير نمايندگان
گزارش تصویری مراسم ختم والده دكتر عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه
گزارش تصویری مراسم ختم والده دكتر عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه
گزارش تصویری مراسم ختم والده دكتر عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه
گزارش تصویری مراسم ختم والده دكتر عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه

بازگشت