گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه

ديدار شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات با مردم برخی روستاي منطقه اورامانات و حل مشكلات مراجعين بصورت حضوري و طي تماس با مسئولين مربوطه - جمعه ٢٣ مهر
گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوهگزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه
گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه
گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه
گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه
گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه
گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه
گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه
گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه
گزارش تصویری بازدید نماینده اورامانات از روستاهای جوانرود،ثلاث و پاوه

بازگشت