بکارگیری استاندارد هایIFRS لازمه افشای صحیح صورت های مالی/ ضرورت بکارگیری استانداردها در بانک ها و بیمه ها

بکارگیری استاندارد هایIFRS لازمه افشای صحیح صورت های مالی/ ضرورت بکارگیری استانداردها در بانک ها و بیمه ها

شهاب نادری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی سازمان حسابرسی (IFRS) در ارائه گزارش های مالی گفت:از لحاظ کارشناسی بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری یک ضرورت است.

نماینده مردم اورامانات درمجلس شورای اسلامی بااشاره به ضرورت توجه به حسابداری تعهدی درکشور افزود:استفاده از سیستم IFRS یکی از لازمه های توسعه تعاملات اقتصادی و مالی با کشورهای خارجی است.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:بسیاری ازکشورهای جهان درحال حاضر از استاندارد موجود IFRS استفاده می کنند؛البته دربرخی شرکتهای خصوصی کشور از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی استفاده شده است.

نادری ادامه داد:در شرکت های بورسی،بانک ها و بیمه ها باید از استاندارد موجود IFRSاستفاده شود،البته باید به نگرانی های تخصصی و تفاوت بین IFRS و استاندارد حسابداری کشور نیز توجه شود.

شفافیت در افشای صورت های مالی با بکارگیری استاندارد بین المللی حسابداری

نادری با بیان اینکه بکارگیری استاندارد هایIFRS لازمه افشای صحیح صورت های مالی است،ادامه داد:درخصوص مبارزه با فسادهای اقتصاد باید از تمامی ظرفیت ها سخت افزاری و نرم افزاری استفاده شود و نباید فراموش کرد اجرای این استانداردها حسابداری بسیار مهم است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:شفافیت درافشای صورتهای مالی شرکت های بیمه و بانک ها و رفع مشکلاتی مانند وجود سودهای معروف به سودهای کاغذی در برخی از صورت های مالی از مزایای بکارگیری استاندارد حسابداری بین المللی است.

بازگشت