شانه خالی کردن بانک ها از اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام ها/ لزوم برخورد با تخلف قانونی

شانه خالی کردن بانک ها از اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام ها/ لزوم برخورد با تخلف قانونی


شهاب نادری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره اجرای مصوبه مربوط به بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از صد میلیون تومان، گفت: ارقام بالای جریمه دیرکرد و سود وام های بانکی کار تسویه معوقات بانکی را برای بخشی از مردم که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، دشوار کرده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، افزود: برای رفع مشکلات اقتصادی مردم باید اقدامات عملی انجام داد که یکی از این اقدامات مصوبه مجلس مبنی بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از صد میلیون تومان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:باوجود مصوبه قانونی مجلس برای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام، بانک ها البته به جز یک بانک از اجرای این مصوبه شانه خالی می کنند.

نادری افزود:درچند روز اخیر تنها یک بانک درخصوص بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام، اقدام کرده است و مخصوصا در زمینه بخشش سود وام ها بانک ها قانون را اجرا نمی کنند این درحالی است که عدم اجرای قانون تخلف محسوب می شود.

تمدید مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی در سال آینده

وی گفت: مجلس اقدامات لازم را برای اجرای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از صد میلیون تومان را در سال آینده نیز انجام داده است.

بازگشت