تصاویر فرزند اورامانات در مراسم تجدید بیعت منتخبین مجلس دهم با بنیانگذار کبیر انقلاب

نمایندگان منتخب دوره دهم مجلس شورای اسلامی روز شنبه هشتم خرداد با حضور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی با آرمان های امام خمینی (ره) تجدید بیعت کردند.


تصاویر فرزند اورامانات در مراسم تجدید بیعت منتخبین مجلس دهم با بنیانگذار کبیر انقلاب

تصاویر فرزند اورامانات در مراسم تجدید بیعت منتخبین مجلس دهم با بنیانگذار کبیر انقلاب
تصاویر فرزند اورامانات در مراسم تجدید بیعت منتخبین مجلس دهم با بنیانگذار کبیر انقلاب
تصاویر فرزند اورامانات در مراسم تجدید بیعت منتخبین مجلس دهم با بنیانگذار کبیر انقلابتصاویر از: ایرنا/ایسنا/خانه ملت

بازگشت