حضور دکتر شهاب نادری در جشن گلریزان حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده های نیازمند آنان

حضور دکتر شهاب نادری در جشن گلریزان حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده های نیازمند آنان


جشن گلریزان با هدف حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده های نیازمند آنان صبح دیروز با حضور ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه، دکتر شهاب نادری نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، پرویز ایده پور فرماندار، تاری وردی رییس دادگاه شهرستان پاوه ، ابراهیم شریفی دادستان شهرستان پاوه، سایر مسئولین ،مردم و خیرین و دلسوزان انجمن حمایت از زندانیان جرائم غیر عمد و اصحاب رسانه برگزار شد.


حضور دکتر شهاب نادری در جشن گلریزان حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده های نیازمند آنان
حضور دکتر شهاب نادری در جشن گلریزان حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده های نیازمند آنان
حضور دکتر شهاب نادری در جشن گلریزان حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده های نیازمند آنان
حضور دکتر شهاب نادری در جشن گلریزان حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده های نیازمند آنان

بازگشت